عقد خواهر وبرادری بدعتی سخیف در اندیشه اهل حق

  • 1396/09/12 - 10:23
در بین تعدادی معدود از فرقه اهل حق عقدی تحت عنوان" عقد برادر و خواهری " خوانده می‌شود که سبب محرمیت بین زن و مرد بیگانه و هفت نسل از ایشان است که حق ازدواج با یکدیگر را ندارند.

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب– در بین معدود افرادی از فرقه اهل حق، عقدی تحت عنوان "عقد خواهر و برادری" وجود دارد که خارج از احکام و قواعد فقهی اسلام است. این عقد در مراسم جم و با شهادت سید و جمع نشین بین زن و مرد نامحرم خوانده می‌شود و آنان به هم محرم می‌شوند و این محرمیت تا هفت نسل ادامه دارد و آنان حق ازدواج با یکدیگر را ندارند. [شناخت فرقه اهل حق، ص 186] نورعلی الهی که همواره تلاش دارد اهل حق را شیعه اثناعشری معرفی نماید [برهان الحق، ص 7، 10، 14، 297] درباره عقد برادر و خواهری می‌گوید:" ملک ناز خانم (خواهر آبش بزرگ*) با پدرم خواهر و برادر اقراری بوده‌اند، بین خواهر و برادر اقراری تا هفت پشت وصلت حرام است."[آثار الحق، ج 1، گفتار 1753، ص 542] باید به این افراد معدود از اهل حق گفت عقد خواهر و برادری بدعتی آشکار در دین است که هیچ سنخیتی با اسلام و شرع مقدس ندارد و شاید محملی برای اباحه‌‌گری و نقض عرفیات روابط زن و مرد در جامعه هست.

 پی‌نوشت:
الهی، نورعلی، برهان الحق، چاپ هشتم، تهران، جیحون، 1373، ص 7، 10، 14، 297 
الهی، نورعلی، آثار الحق، ج 1، چاپ چهارم، تهران، جیحون، 1373، ص 542 
خدابنده، عبدالله، شناخت فرقه اهل حق، چاپ اول، تهران، امیرکبیر، 1382، ص 186 
*سید عبدالعظیم معروف به "آبش"  یکی از مسند شینان خاندان آتش بیگی بوده است.

تولیدی

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.