سرسپردگی در اهل حق

  • 1396/08/07 - 22:25
یکی از دستورات، بدعت ها و اقدامات سلطان اسحاق در فرقه اهل حق، دستور به برگزاری مراسمی بنام "سرسپاری" یا "جَوز* سر شکستن" است.این مراسم برای همه افراد اهل حق اعم از"چکیده" و"چسپده" واجب است واگر کسی آن را انجام ندهد از مسلک اهل حق خارج است.

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب–  یکی از دستورات، بدعت‌ها و اقدامات سلطان اسحاق در فرقه اهل حق، دستور به برگزاری مراسمی بنام "سرسپاری" یا "جَوز* سر شکستن" است. سرسپاری که به معنی "سرتسلیم فرو آوردن در مقابل آداب‌و رسوم آئین اهل حق و تخطی نکردن از آن است"، از چنان اهمیتی برخوردار است که هرکسی که این مسلک را می پذیرد باید چنین مراسمی را انجام دهد و به آن معتقد باشد در غیر این صورت از اهل‌حق نیست.[نامه سر انجام، ص 596] مراسم جوز سر شکستن، برای افرادی که اصالتاً از خانواده اهل حق هستند و به "چیکده " معروف هستند در اولین فرصت بعد از تولد و برای افرادی که اصالتا اهل حق نبوده‌اند که به "چسپیده" معروف هستند، در اولین فرصت بعد از تشرف، برگزار می‌شود.[مکاتبه با دائرةالمعارف تشیع،ج3،ص 658؛ برهان الحق، صص 63-60] اما این اقدام سلطان اسحاق نیز هیچ منبع شرعی در آیات وروایات ندارد و سیره مسلمین نیز بر آن نبوده و نشانگر آن است که برگزاری چنین مراسماتی که حاصل آن تعبد محض در برابر اعمال و رفتار بزرگان این فرقه است، فقط از جهت اغفال مردم ساده دل وجمع کردن مرید است.

پی‌نوشت:
*جَوز، میوه خوشبوی شبیه به گردو است که به "جوزهندی" معروف است.
الهی، نورعلی، برهان الحق، تهران، جیحون، 1373،صص 63-60   
صفی زاده، صدیق، نامه سرانجام یا کلام خزانه یکی ازمتون کهن یارستان، چاپ اول، تهران، هیرمند 1375، ص 596   
صدرحاج جوادی، احمد و.....، دائرة المعارف تشیع ، ج3 ،مکاتبه سید قاسم افضلی ، چاپ اول، تهران، موسسه دائرة المعارف تشیع  1371،ص 658 

تولیدی

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.