کتاب مقدس می‌گوید مسیح زیبا و مو بلند نبود!

  • 1396/11/04 - 15:13
چهره‌ی حضرت عیسی (علیه السلام) در کتاب مقدس مسیحی با آنچه توسط مسیحیان تبشیری ارائه می‌شود متفاوت است و این تفاوت را می‌شود از کتب انبیاء قبل و یا حتی سخنان پولس هم فهمید.

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_عموما مسیحیان تبشیری وقتی درصدد ارائه‌ی چهره‌ای از حضرت عیسی مسیح (علیه السلام) هستند سعی بر آن دارند که قیافه‌ی ایشان را زیبا و با موهای بلند نشان دهند که البته این نشان از بی‌دقتی آنها در مطالعه‌ی کتاب مقدس مسیحی و آیاتی که به این مسئله اشاره دارد، است چرا که در کتاب مقدس مسیحی به طور مستقیم یا ضمنی می‌توان دریافت که چهره‌ی مسیح با آنچه در ذهن مسیحیان است متفاوت می‌باشد، به عنوان مثال او چهره‌ای زیبا نداشت و این را اشعیای نبی وقتی درصدد معرفی مسیح است، بیان می‌کند: «او را نه صورتی و نه جمالی می‌باشد. و چون او را می‌نگریم منظری ندارد که مشتاق او باشیم»[ترجمه قدیم، اشعیا، 53 : 2] و موهایی کوتاه داشت به این دلیل که پولسی که ادعا می‌کند مسیح را دیده [ترجمه قدیم، اعمال رسولان، 9 : 3]در یکی از نامه‌هایش سرزنش و تقبیح می‌کند مردانی را که موهای بلند دارند[ترجمه قدیم، اول قرنتیان، 11 : 14] و از این فهمیده می‌شود که مسیح در نظر پولس موهای کوتاه داشته است و در نهایت اینکه چهره‌ی مسیح با آنچه تبلیغ می‌شود تطابق ندارد.

تولیدی

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.