مخالفت نوه‌ی ابن جوزی معروف با فهم جدش از حدیث رد الشمس

  • 1398/03/28 - 12:48
حدیث ردّ الشمس یکی از احادیث معروفی است که فریقین در کتب خود آن را آورده‌اند و به صحت این حدیث اذعان کرده‌اند، اما برخی از عالمان اهل سنت نسبت به برخی از احادیث پیامبر درباره‌ی فضائل حضرت علی(علیه السلام) حس حسادت و کینه ورزی دارند، و هیچگاه حاضر نیستند که اینگونه احادیث را بپذیرند، در حالیکه بزرگانشان به آن اعتراف دارند.

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ حدیث ردّ الشمس یکی از احادیث صحیحی است که فریقین به آن اتفاق نظر دارند، این حدیث خود گویای فضیلتی دیگر برای حضرت علی (علیه السلام) است و شیعیان همگی بر این باورند که خورشید دوبار برای حضرت علی (علیه السلام) برگشت، که واقعه تاریخی آن در کتب فریقین با سلسله سند آن مکتوب است. اما مغرضینی مانند ابن حزم اندلسی، ابن کثیر، ابن تیمیه، و ابن جوزی، به‌خاطر تعصبشان که میراث بنی‌امیه بود، این حدیث را دروغ می­‌پندارند و آن را تضعیف می­‌کنند و به سختی به آن می­‌تازند، اما از آن‌جایی که حقیقت تا ابد پنهان نمی­‌ماند، افرادی مانند ابومظفر یوسف قزاوغلی حنفی که نوه­‌ی ابن جوزی معروف، صاحب کتاب تذکره الخواص است، در ردّ سخن جدّ خود در گوشه همین کتاب این‌طور می­‌نویسد و می­‌گوید که: سخن جدمّ مبنی بر جعلی بودن حدیث ردّ الشمس، گفتاری بی­‌دلیل، و خدشه­‌ی او بر راویان این حدیث غیر وارد است. چرا که راویان این حدیث افرادی هستند که همگی عادل و ثقه می­‌باشند و هیچ‌گونه خدشه­‌ای بر آنان نیست.
منظور از برگردانیدن خورشید نگه داشتن آن از حرکت عادی است، نه برگشت دادن حقیقی، اگر چه برگشت حقیقی هم باشد، هرگز جای شگفتی نیست؛ چرا که در این صورت معجزه­‌ای از پیامبر اکرم و کرامتی برای حضرت علی خواهد بود و متوقف کردن آفتاب پدیده­‌ی بی­‌سابقه­‌ای نیست، بلکه به اجماع امت، خورشید برای حضرت یوشع نیز متوقف شده است، فلذا از دو حال خارج نیست، یا معجزه­‌ای برای موسی است و یا کرامت برای یوشع. در صورتی‌که معجزه موسی باشد، پس پیامبر ما برتر از اوست، و اگر کرامتی برای یوشع باشد، پس حضرت علی برتر از اوست. زیرا پیامبر اکرم فرموده است: «علماء امتی کانبیاء بنی اسرائیل.[1] علمای امت من همانند پیامبران بنی‌اسرائیل هستند.» تازه این سخن درباره­‌ی همه علماست، چه رسد به حضرت علی که برتر و افضل از همه­‌ی آن‌هاست. آن‌گاه این نوه برای برتری حضرت علی بر انبیای بنی‌اسرائیل چندین دلیل و برهان می­‌آورد و در آخر شعری از صاحب بن عبّاد پیرامون ردّ الشمس را می­‌آورد و سخن خود را تمام می­‌کند.[2]
یا للعجب از این طرز تفکر زیبای این نوه و آن دیدگاه باطل جدّش.

پی­‌نوشت:

[1]. اوائل المقالات، شیخ مفید، دارالمفید، بیروت، لبنان، ص178.
[2]. تذکره الخواص، شمس الدین ابو مظفر یوسف قزاوغلی حنفی، شریف الرضی، قم، ایران، ص49.

تولیدی

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.