پیر رستم در اندیشه اهل حق

  • 1396/07/18 - 08:34
"پیر رستم "یکی از یاران خاص سلطان اسحاق است که در قرن هشتم هجری قمری می‌زیست. پیر رستم سرسلسله یکی از مهم‌ترین طبقات یاران سلطان اسحاق است که در اندیشه اهل حق به "هفتادو دو پیر" مشهور است و وظیفه آنان ارشاد و راهنمائی مریدان فرقه اهل حق است.

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ یکی از یاران سلطان اسحاق که در میان پیروان فرقه اهل حق دارای جایگاه خاصی است "پیر رستم "ملقب به "پیر رستم سو" است که در قرن هشتم هجری قمری می‌زیست. [اهل حق پیران و مشاهیر، ص 224] پیر رستم سرسلسله یکی از مهم‌ترین طبقه یاران سلطان اسحاق معروف به "هفتاد و دو پیر" است که در باور پیروان فرقه اهل حق این افراد از شهرهای مختلف به حضور سلطان اسحاق رسیدند و وظیفه آنان ارشاد و راهنمائی پیروان فرقه است که وظیفه بسیار مهم و بالاتر از "دلیل" در فرقه اهل حق است. [نامه سرانجام، صص 29-28] بنابر افسانه‌سازی‌های اهل حق سلطان اسحاق به‌پیر رستم وعده می‌دهد که در عصری تجلی پیدا خواهد کرد که به او "بابا" می‌گویند. [تاریخ و فلسفه سر انجام، ص 230؛ تاریخ خاندان‌های حقیقت، ص 175] که خود حاکی از وجود عقیده باطل "دُون به دُون" یا همان "تناسخ" در فرقه اهل حق است.

پی‌نوشت:
سلطانی، محمدعلی، تاریخ خاندان‌های حقیقت ومشاهیرمتاخر اهل حق در کرمانشاه، چاپ دوم، تهران، سُها 1381، ص 175  
صفی زاده، صدیق، نامه سرانجام یا کلام خزانه یکی از متون کهن یارستان، چاپ اول، تهران، هیرمند، 1375، صص 29-28  
صفی زاده، صدیق، اهل حق پیران و مشاهیر، چاپ اول، تهران، حروفیه، 1387، ص 224  
طاهری، طیب، تاریخ و فلسفه سرانجام، شرحی بر نحله‌های فکری و اعتقادی در کردستان فرهنگ یارسان، اقلیم کردستان عراق، موکریانی، 2009، ص 230

تولیدی

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.