مبنای فکری بهرام الهی

  • 1396/06/22 - 11:40
در ایام تصدی‌گری بهرام الهی بر جریان مکتب، این جریان علیرغم تلاش نورعلی الهی برای شیعه معرفی کردن اهل حق، به جریانی سیاسی و فرامذهبی تبدیل گشت و اندیشه‌هایی تحت عنوان «عصاره و جوهرهٔ ادیان» مطرح گردید. فاصله گیری او از آموزه‌های اهل حق به گونه‌ای بوده است که مورد اعتراض شدید برخی مریدان نورعلی الهی قرار گرفته است.

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ در ایام تصدی‌گری بهرام الهی بر جریان مکتب، این جریان علیرغم تلاش نورعلی الهی برای شیعه معرفی کردن اهل حق، به جریانی سیاسی و فرامذهبی تبدیل گشت و اندیشه‌هایی تحت عنوان «عصاره و جوهرهٔ ادیان» مطرح گردید. و این جریان با آداب‌ و رسوم، سنتی و رایج اهل حق فاصله چشم‌گیری گرفت و منجر به حملاتی تند از طرف برخی از مریدان و شاگردان نورعلی الهی، به بهرام الهی شد. به‌گونه‌ای که برخی از مریدان نورعلی الهی معتقد هستند آثار الحق که توسط بهرام الهی بدون سند جمع‌آوری‌شده است، نمی‌تواند عین گفتارها و بیانات نورعلی الهی باشد، بلکه بهرام الهی به خاطر اغراض سیاسی و بنا نهادن تفکرات خود، مطالبی را به گفتارهای نورعلی الهی اضافه کرده است. [استاد الهی در نگاهی به آثار الحق، صص 25-16] یکی از نویسندگان اهل حق درباره فاصله گرفتن بهرام الهی از آموزه‌های اهل حق چنین می‌نویسد: «با توجه به آثار جدیدی که از دکتر بهرام الهی در فرانسه منتشرشده است، گونه‌ای سیستم فکری عقیدتی مستقل از پیشینهٔ تاریخی اهل حق برداشت می‌شود.» [تاریخ خاندان‌های حقیقت، ص 200]

پی‌نوشت:
زمانی، علی‌اکبر، استاد الهی در نگاهی به آثار الحق، چاپ اول، تهران، نشر نیکان،1386، صص25-16  
سلطانی، محمدعلی، تاریخ خاندان‌های حقیقت ومشاهیرمتاخر اهل حق در کرمانشاه، چاپ دوم، تهران، سُها 1381، ص 200

تولیدی

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.