انحرافات صوفیان از دیدگاه ابن جوزی

  • 1396/06/25 - 13:04
از میان مخالفان صوفیه می‌توان به علمای شیعه و سنی اشاره کرد. این جوزی یکی از علمای اهل‌سنت است که در کتاب معروف خود به نام "تلبیس ابلیس" به انحرافات مختلف صوفیه اشاره کرده است. او برخی از انحرافات صوفیه را نام برده و معتقد است که این امور کمین‌گاه شیطان در میان صوفیان است.

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ از میان کسانی که با صوفیه مخالفت کرده‌اند، می‌توان به علمای شیعه و سنی اشاره کرد. یکی از علمای اهل سنت در کتاب تلبیس ابلیس صوفیه را مورد انتقاد قرار داده و کمین‌گاه شیطان را در زندگی ایشان نام برده است. او در کتاب تلبیس ابلیس می‌نویسد: «برخی از راه‌هایی که کمین‌گاه‌های شیطان در زندگی صوفیان است، به این شرح است: طهارت، نماز، مسکن، لباس، خوردن و نوشیدن، سماع و رقص و وجد، مصاحبت با نوجوانان و نظر به زیبارویان، ادعای توکل و ترک اموال، رها کردن کسب و کار، ترک دارو و درمان، انزوا و ترک نماز جمعه و جماعت، خشوع نمایی و حیلت آرایی، ترک تاهل و فرزند، تنها و بی‌زاد به سفر رفتن به بهانه توکل، انجام کارهای خلاف شرع و عقل و…» [تلبیس ابلیس، صص 128- 158] به عقیده برخی این رفتارها در آغاز شکل‌گیری صوفیه از ایشان سر نزده است و یا دست کم بسیار ناچیز و غیر قابل اعتنا بوده است، ولی بعدها آن را ظاهر و آن رفتار به عنوان شاخصه زندگی صوفیان تلقی گردیده است.

پی‌نوشت:
ابن جوزی، ابو الفرج، تلبیس ابلیس، ترجمه علیرضا ذکاوتی قراگوزلو، تهران، نشر دانشگاهی، 1386، صص 128-158

تولیدی

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.