شاه خوشین از افسانه تا واقعیت

  • 1396/06/02 - 11:39
افسانه‌سازی‌های اهل حق "شاه خوشین لرستانی" را یکی از رهبران مهم اهل حق قبل از سلطان اسحاق می داند که وعده ظهور سلطان اسحاق را داد. وی در سن سی و دو سالگی ادعای حلول خداوند در خویش را کرد و سرانجام در حین شنا در رودخانه "گاماسیاب" در استان لرستان غرق شد.

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ "مبارک شاه" ملقب به "شاه خوشین" در باور اهل حق یکی از رهبران مهم است که از راه "بکر زائی" متولد شد. [شاهنامه حقیقت، ص 275-274] و در قرن پنجم هجری زندگی می‌کرد. [اهل حق پیران و مشاهیر، ص 81] که وعده ظهور سلطان اسحاق را بعد از خود داده است. [دایرة‌المعارف تشیع، ج 3، ص 655] وی در سن سی‌ و دو سالگی ادعای مظهریت خداوند را درباره خود کرد. [شاهنامه حقیقت، ص 281] در افسانه‌های اهل حق "شاه خوشین" مدام در حال سفر بود و سپاهی معروف به نهصد نهصد داشت. [اهل حق پیران و مشاهیر، ص 81] سرانجام در سال 467 هجری قمری شاه خوشین درحالی‌که در رود خانه "گاماسیاب" در استان لرستان، مشغول به شنا بود غرق شد و جنازه او پیدا نشد. [شاهنامه حقیقت، ص 303]
نقل‌های اساطیری اهل حق درباره شاه خوشین دارای عقاید خرافی، غلوآمیز و باطل است به‌گونه‌ای که برخی از نویسندگان معاصر اهل حق ضمن رد داستان‌های موجود درباره شاه خوشین، وجود چنین شخصی را در قرن پنجم انکار کرده و بیان می‌کنند که شاه خوشین درواقع همان "سید محمد بن فلاح مشعشعی" بنیان گذار حکومت "مشعشعیان" در خوزستان است که در قرن نهم هجری می‌زیست. [تاریخ مشعشعیان، صص 81-68]

پی‌نوشت:
افضلی، قاسم، مکاتبه با دائرة‌المعارف تشیع، حکمت، تهران،1392، ج 3، ص 655
جیحون‌آبادی، نعمت‌الله، حق الحقایق یا شاهنامه حقیقت (تاریخ منظوم بزرگان اهل حق) با مقدمه دکتر محمد مکری، طهوری، تهران، 1361، صص 275-274 و ...
دلفانی سیاوش، تاریخ مشعشعیان(پیروان اهل حق)، بحرالعلوم، قزوین، 1379، صص 81-68

تولیدی

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.