ایمان کافی نیست!

  • 1396/05/10 - 07:26
مسیحیان می گویند اگر اقرار به خدا بودن حضرت عیسی(علیه السلام) بکنیم، قطعا رستگار خواهیم شد، این عقیده باطل است چون، در کتاب مقدس اعمال دیگری نیز بیان شده است که اگر آنها را انجام بدهیم، به رستگاری خواهیم رسید، و اقرار به تنهایی نمی‌تواند ضامن رستگاری ما باشد.

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب - مسیحیان اعتقاد دارند که اگر بعد ازغسل تعمید به خدا بودن حضرت عیسی (علیه السلام) اقرار کنیم، دیگر رستگار خواهیم شد، و انجام دادن اوامر و نواهی الهی تاثیری در این رستگاری نخواهد گذاشت! به این عبارت توجه کنید: «هر که ایمان آورده، تعمید یابد نجات یابد و اما هر که ایمان نیاورد بر او حکم خواهد شد»[ترجمه قدیم انجیل مرقس، 16:16-18] اشکال وارد براین عقیده این است که، کتاب مقدس، انسان‌ها را از بعضی کارها نهی و به بعضی کارها امر کرده است، مثلا در کتاب مقدس آمده است که نباید شراب خورده شود.[ر.ک: کتاب مقدس، امثال سلیمان 1:20] یا در عهد جدید، از زنا نهی شده است.
خوب، برای چه در کتاب مقدس گفته شده است که شراب نخورید و زنا نکنید؟! آیا انجام ندادن این دستور باعث عدم رستگاری انسان نمی شود؟! اگر در رستگاری انسان تاثیری ندارد، پس چرا در کتاب مقدس آمده است؟! اگر بگوییم این دستورات تاثیری در رستگاری انسان ندارد، و فقط اقرار به خدا بودن حضرت عیسی(علیه السلام) برای رستگاری کافی است، دراین حالت آیا کتاب مقدس، کتابی بی اهمیت نخواهد شد!؟ نتیجه اینکه، اگر این عقیده‌ی مسیحیت را قبول کنیم، لازم می‌آید که اوامر ونواهی کتاب مقدس بیهوده باشد.

تولیدی

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.