تناقض کتاب مقدس در بیان شرط عدالت انسان‌ها

  • 1396/05/01 - 09:13
کتاب مقدس یهودیان و مسیحیان، در برخوردی دوگانه با لزوم عمل به شریعت، در جایی، شرط عادل شمرده شدن انسان را به انجام تکالیف شرعی می‌داند و در جایی دیگر تصریح می‌کند که هیچ‌کس از اعمال شریعت عادل شمرده نمی‌شود.

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ کتاب مقدس مسیحیان، از طرفی شرط نجات را ایمان و انجام احکام شریعت می‌داند: « پس می‌بینید که انسان از اعمال عادل شمرده می‌شود، نه از ایمان تنها.»[ ترجمه‌ی قدیم کتاب مقدس، رساله‌ی یعقوب، 2:  24] و از طرفی هم فقط ایمان را شرط نجات می‌داند. «امّا چونکه یافتیم که هیچکس از اعمال شریعت عادل شمرده نمی‌شود، بلکه به ایمان به عیسی مسیح، ما هم به مسیح عیسی ایمان آوردیم تا از ایمان به مسیح و نه از اعمال شریعت عادل شمرده شویم، زیرا که از اعمال شریعت هیچ بشری عادل شمرده نخواهد شد.»[همان، غلاطیان، 2: 16] گویا اینکه نویسندگان این کتاب، در این موضوع با یکدیگر اختلاف جدی داشته‌اند.

تولیدی

دیدگاه‌ها

کانال تلگرامی آشنایی با مسیحیت تبشیری و پاسخ به شبهات: n_masihiat@

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.