ترک نماز و شریعت فقط برای صوفیان خاص!

  • 1396/03/31 - 10:42
عمل به شرع مقدس همواره در بین صوفیان با فراز و نشیب‌های زیادی همراه بوده است و با توجه به اشخاص و زمان و مکان فرق داشته است. ازجمله زمانی که صوفی به حقیقت رسیده و خود را پخته می‌داند، خود را بی‌نیاز از شرع دانسته. کما اینکه ملاسلطان به ترک نماز اعتراف کرده و آن را برای امثال خود نمی‌داند و عمل به آن را به حسب شرایط و زمان و مکان خاص می‌داند.

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ در طول تاریخ تصوف، رعایت مقررات شرع یکسان نبوده است و شرع مقدس در زمان‌ها و مکان‌های مختلف در بین صوفیه فرق می‌کرده است. چنانچه قاسم غنی می‌گوید: «گاهی مشایخ صوفیه به‌مقتضای زمان، شرع را از شروط تصوف می‌شمردند و گاهی هم قیودی می‌گذاشتند.» (قاسم غنی، بحث در آثار و احوال حافظ، ج 2، ص 194) برخی معتقدند که ازجمله جاهایی که شرع، جزو شروط تصوف نیست، زمانی است که صوفی به مقصود یعنی مرحله حقیقت، رسیده است و خود را در این راه صوفی پخته می‌داند. چنانچه ملاسلطان گنابادی در سخنی به‌عنوان سرّ، به نزدیکان خود می‌گوید: «اصل و حقیقت روح نماز همین ذکر قلبی است که ما داریم و من خودم در خانه که هستم، نماز نمی‌خوانم و مسجد هم که می‌آیم برای عوام است.» (حجت بلاغی، مقامات العرفا، ص 152) این امر نشان‌دهنده این است که شریعت در بین صوفیه همچون زنجیری در پای آنهاست که به‌حسب شخص، زمان و مکان خاص، لازمیت اجرائی دارد.

پی‌نوشت:
غنی، قاسم، بحث در آثار و احوال حافظ، نشر کتاب هرمس، تهران، 1386
بلاغی، حجت علی (حجت علی شاه)، مقامات العرفا، انتشارات مظاهری، تهران، 1371.

تولیدی

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.