عالمان وهابی ابزاری در دست حاکمان سعودی

  • 1396/03/21 - 11:49
هنگامیکه شوروی در سال 1979 به افغانستان حمله کرد، شیوخ و مفتیان سعودی چون بن باز و بن عثیمین فتوای جهاد علیه شوروی صادر کردند. اما حدودا 10 سال بعد و در سال 1990هنگامیکه صدام حسین به کویت حمله کرده بود، همین عالمان وهابی فتوا صادر کردند که دخالت آمریکای کافر در اسقاط صدام حسین مسلمان جایز است! این یعنی فتوا بر اساس هوس!

هنگامی‌که شوروی در سال 1979 به افغانستان حمله کرد، شیوخ و مفتیان سعودی چون بن باز و بن عثیمین فتوای جهاد علیه شوروی صادر کردند. بن باز در مصاحبه‌ای گفت: «بر تمام مسلمانان واجب است که از جهاد در افغانستان حمایت کنند. جهاد در افغانستان برای همه مسلمان افغانستان، واجب عینی و برای مسلمانان دیگر کشورها واجب کفایی است.» به این ترتیب تعداد زیادی از جهادیون از عربستان برای مقابله با شوروی به افغانستان رفتند. اما حدوداً 10 سال بعد و در سال 1990، هنگامی‌که صدام حسین به کویت حمله کرده بود، همین عالمان وهابی فتوا صادر کردند که دخالت آمریکای کافر در اسقاط صدام حسین مسلمان جایز است! (مضاوی الرشید، عربستان سعودی و جریان های اسلامی جدید،ص 194-205)
زمانی فتوا به کفر کمونیست و زمانی فتوا به جواز کمک از کافر! این‌جاست که باید گفت: عالمان وهابی بازيچه حکومت هستند و بر اساس خواست حاکمان سعودی فتوا می‌دهند، نه بر اساس کتاب خدا و شریعت اسلام.

پی‌نوشت:

مضاوی الرشید، عربستان سعودی و جریان های اسلامی جدید، ترجمه: رضا نجف زاده، انتشارات پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، 1393، ص194-205

برچسب‌ها: 
تولیدی

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.