غیر اسلامی بودن تصوف از دیدگاه محققین غیرصوفی

  • 1396/03/21 - 11:42
ریشه و سرچشمه اعمال و آیین صوفیه همواره مورد مناقشه بین صوفیان و غیرصوفیان بوده است. در حالی صوفیه ریشه اعمال و آیین و روش خود را اسلام معرفی می‌کنند که بسیاری از محققین مسلمان و غیرمسلمان بر غیر اسلامی بودن این اعمال تأکید دارند. کما اینکه ابوریحان بیرونی بسیاری از اعمال و ریاضت‌های هندی را مشابه اعمال و رفتار صوفیان می‌داند.

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ در حالی صوفیان سرچشمه اعمال و آیین خود را اسلام معرفی می‌کنند، که بسیاری از محققین غربی و شرقی اعم از مسلمان و غیرمسلمان بر این نکته تأکید دارند که بسیاری از این اعمال به آیین فرقه‌های غیرمسلمان شباهت دارد. کما اینکه ابوریحان بیرونی برخی از اعمال عبادی و انواع ریاضت‌های هندی را در کتاب خود می‌نویسد، سپس به تشابه آنها با برخی اعمال و مراسمات تصوف اشاره می‌کند. [ابوریحان بیرونی، ماللهند، ص 25] یا آسین پالاسیوس منشأ تصوف را زهد و عرفان مسیحی و فلسفه نوافلاطونی اسکندریه می‌داند. [مصطفی خلیلی، عقل و وحی در اسلام، ص 111 و 112] حال سران صوفیه باید نسبت به نظرات کثیری از محققین غیر صوفی درباره غیر اسلامی بودن ریشه اعمال و آیین صوفیگری پاسخگو باشند.
پی‌نوشت:
ابوریحان بیرونی، محمد، ماللهند، نشر پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، ۱۳۹۱.
خلیلی، مصطفی، عقل و وحی در اسلام، نشر بوستان کتاب، قم، 1387.

برچسب‌ها: 
تولیدی

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.