مسیحیان و چرایی پذیرش عهد عتیق در کنار عهد جدید

  • 1394/11/28 - 17:23
با آنکه مسیحیان به خاطر انحراف عظیمی که در دینشان آوردند، هم اکنون به بسیاری از معارف عهد عتیق عمل نمی‌کنند، با این وجود عهد قدیم را نیز به عنوان بخشی از کتاب مقدس خود پذیرفته‌اند. حال سوال این است چرا با وجود اینکه مسیحیان به عهد عتیق عمل نمی‌کنند، آن را به عنوان کتاب مقدس خود پذیرفته‌اند؟

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ مسيحيت جهت جبران چه كمبودی، عهد قديم (تورات) را در كنار عهد جديد خود قرار داده است؟
پاسخ: تنخ «Tenekh»‌ كتاب مقدس يهوديان است كه شامل تورات، نبييم (کتاب‌های انبيا) و كتوبيم (رساله‌ها) است، بنابراين، كتاب مقدس آنان به سه بخش تقسيم می‌شود. تورات، کتاب‌های انبياء و رساله‌ها؛ [1] پس تورات بخشی از كتاب مقدس يهوديان می‌باشد. يهوديان و مسيحيان اتفاق نظر دارند كه عهد قديم الهام شده است. [2]
انجيل: مسيحيان اعتقاد ندارند كه عيسی (علیه‌السلام) كتابی به نام انجيل آورده است،[3] آنان معتقدند،‌ بعد از عروج عيسی (علیه‌السلام) پيروان وی، اقوال، ‌اعمال و حوادثی را كه برای آن حضرت اتفاق افتاده بود به صورت روایت‌های شفاهی، نقل می‌کردند و يك سنت شفاهی در بين آن‌ها، رايج بود [4] تنها در نیمه دوم قرن اول ميلادی بود كه فكر كتابت اين سنت در ميان پيروان مسيحيت، قوت گرفت و عدّه‌ای به نوشتن اقوال و اعمال عيسی (علیه‌السلام) كه در آن زمان رايج بود و از سوی حواريان و شاگردان آن‌ها نقل می‌شد، پرداختند. [5]
در ميان مسيحيان اوليه كتاب مقدس مفهومی معادل عهد عتيق داشت و اناجيل و نام رسولان به تدريج به شكل عهد جديد درآمد، ايرونيموس كه در قرن چهارم ترجمه «ولگانا» را منتشر كرد، از نخستين كسانی است كه در كنار عهد عتيق، عهد جديد را نيز كتاب مقدس خوانده است. [6]
بنابراين مسيحيت خود دارای كتاب آسمانی كه از طريق وحی بر عيسی (علیه‌السلام) نازل‌شده باشد، نيست و لذا اين كمبود را با به رسميت شناختن عهد قديم جبران نموده است. اين در حالی است كه مسيحيان تمام مضامين عهد عتيق را لازم‌الاجرا نمی‌دانند؛ زيرا عهد عتيق شامل احكام بسياری است كه مسيحيان به آن عمل نمی‌کنند؛ و معتقد به نسخ آن‌ها می‌باشند. [7] علاوه بر اينكه اين كتاب (عهد عتيق) به اعتقاد مسيحيان منسوخ‌شده است اصل آن نيز مورد اشكال و خدشه از طرف برخی از محققين يهودی و مسيحی قرارگرفته است. توماس ميشل نويسنده كتاب «كلام مسيحی» می‌گوید: «در قديم مردم معتقد بودند كه موسی (علیه‌السلام) تورات را نوشته است اما مطالعات جديد كتاب مقدس نشان می‌دهد كه پاسخ به مسئله اصل و منشأ تورات از آنچه در ابتدا تصور می‌شد، دشوارتر است. تورات در طول نسل‌ها پديد آمده است. در ابتدا روایت‌هایی وجود داشته كه قوم يهود آن‌ها را به‌طور شفاهی به يكديگر منتقل می‌کردند، سپس روايات مذكور در چند مجموعه نوشته شد كه برخی از آن‌ها در باب تاريخ و برخی ديگر در باب احكام بود، سرانجام در قرن پنجم ميلادی اين مجموعه‌ها در يك كتاب گرد آمد.»[8]
درنتیجه تورات كتاب مقدس يهوديان كه به عهد عتيق معروف است از اين ديدگاه دارای سند مشخص نمی‌باشد و معتقدند كه اين كتاب نوشته موسی نيست بلكه ديگران بعدها آن را به نگارش درآورده‌اند همچنين محتوای آن نيز مورد اشكال آن‌ها می‌باشد و اعتقاد به نسخ آن دارند. درعین‌حال مسيحيان آن را جزء كتاب مقدس می‌دانند و علت اين كار آن‌ها چند چيز می‌تواند باشد:
1. عدم برخورداری مسيحيت از كتابی كه از وحی سرچشمه گرفته باشد. چون آن‌ها معتقد نيستند كه اناجيل توسط وحی بر عيسی (علیه‌السلام) نازل‌ شده‌اند.
2. علت ديگر در پذيرش محتوای اين كتاب توسط مسيحيان اين می‌تواند باشد كه آن‌ها همان‌گونه كه خود می‌گویند بعد از عروج عيسی (علیه‌السلام) هیچ‌گونه كتاب يا رساله‌ای كه عقايد و عمل آن‌ها را منتسب به خدا نمايند در اختيار نداشته‌اند لذا بالاجبار محتوای تورات كتاب يهوديان را براي اين كمبود به رسميت شناخته‌اند؛ و از آن بهره گرفته‌اند.
3. محتوای اناجيل در حدی نيست كه بتواند جوابگوی آن‌ها در همه‌ زمینه‌ها باشد. زيرا چهار انجيلی كه آن‌ها به رسميت شناخته‌اند بسياری از مسائلشان مشترك و تكراری می‌باشند. بنابراين مسيحيان برای جبران اين كمبود ناگزير به پذيرش تورات به عنوان كتاب مقدس تن درداده‌اند.

پی‌نوشت:
[1]. مری جو ويور، درآمدي بر مسيحيت، ‌قم، مركز مطالعات و تحقيقات اديان، اول، 1381 ش، ص 36.
[2]. همان.
[3]. ميشل، توماس، كلام مسيحی، ص 50.
[4]. همان، ص 43.
[5]. اليسوعی، اورس، تكوين الاناجيل، دارالمشرق، اول، 1990 م، ص 30.
[6]. تونی، لين، ‌تاريخ تفكر مسيحی، ترجمه روبرت، تهران، انتشارات فروزان، اول، 1380، ص 22.
[7]. زيبايی نژاد، محمد رضا، مسيحيت شناسی مقايسه‌ای، تهران، سروش، اول، 1382، ص 123.
[8]. توماس، ميشل، كلام مسيحی، مركز مطالعات و تحقيقات اديان و مذاهب، اول، 1377، ص 32.
منبع اصلی: نرم افزار پاسخ 2، مرکز مطالعات و پاسخ‌گویی به شبهات.

بازنشر

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.