نگاهی به مبانی فکری فرقه سطنیسم

  • 1394/01/24 - 13:44
توصیف و تحلیل مبانی فلسفی و دیدگاه‌های این فرقه مقاله طویل و درازی را می‌طلبد و نیازمند بررسی جامع و منابع فراوان است در این نوشتار اجمالاً به دیدگاه‌های این فرقه می‌پردازیم. مهم‌ترین مبنای فکری این فرقه که مبنای اعتقاداتشان می‌باشد اصالت انسان یا همان اومانیسم می‌باشد. این فرقه برخلاف سایر فرق شیطان گرا، شیطان را پرستش نمی‌کنند. بلکه شیطان...

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ توصیف و تحلیل مبانی فلسفی و دیدگاه‌های این فرقه مقاله طویل و درازی را می‌طلبد و نیازمند بررسی جامع و منابع فراوان است در این نوشتار اجمالاً به دیدگاه‌های این فرقه می‌پردازیم.
مهم‌ترین مبنای فکری این فرقه که مبنای اعتقاداتشان می‌باشد اصالت انسان یا همان اومانیسم می‌باشد. این فرقه برخلاف سایر فرق شیطان گرا، شیطان را پرستش نمی‌کنند. بلکه شیطان فقط نماد امیال و لذت طلبی انسان می‌باشد لذا آنچه یک سطنیسم می‌پرسد همان نفس خود می‌باشد. پیرو همین نگرش بزرگ‌ترین عید سالیانه سطنیست سالروز تولدش می‌باشد. و در این برهه از زمان حس اومانیسمی به اوج و قله خود می‌رسد. همچنین در اجرای مراسم و آیین‌های شیطانگرایی یک انسان را در قسمت محراب قرار داده و به سمت وی عبادت می‌کنند. انجیل شیطانی آموزه‌های خود را بر همین اساس استوار کرده که وجود طبیعی انسان را باید به جای نقشه‌های خیالی و حرف‌های موهومی قرار داد که در ادیان پیشنهاد شده است. در پی این تغییر نگرش باید هوس رانی و خوش‌گذرانی را جایگزین ریاضت و عبادت کرد!
نخستین بیانیه اومانیست‌ها که در سال 1933 منتشر شد در بند پنجمش چنین نوشته شده است: اومانیست اعتقاد دارد ماهیت جهان که با علوم جدید روشن شده، هر گونه تعهد فرا طبیعی یا آسمانی را برای انسان پذیرش ناپذیر می‌نماید و در بند ششم اضافه می‌کند: ما معتقدیم زمان خدا پرستی و خداباوری سپری شده است، این جاست که می‌توان گفت آموزه ضد دین بودن که یکی دیگر از آموزه‌های اساسی سطنیسم است ریشه در اندیشه محوری این فرقه یعنی نگاه اومانیستی به عالم دارد.

منبع برای مطالعه بیشتر: بی نقاب نوشته حسین عرب
و سایت jjnet 1390 واژه homanist

تولیدی

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.