افزودن نظر جدید

در جواب شما باید بگویم که برهان عقلی وجود جن جدای از اعترافات اکثر مذاهب وجود امواج آلفا در محیط است ضمنا اصل وجود جن از مجردات است و بحث اثبات مجردات را می توند به مباحث فلسفی مراجعه کنی تا نفهمی خودت را با توهین به رسول الله توجیه نکنی در صورت لزوم آماده مناظره هستم
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.