افزودن نظر جدید

اوشو انسان جوينده معنويت را تشويق به فكر نكردن مي كند و مي گويد: " گرايش خود را از ذهن به قلب تغيير بده. اين نخستين تغيير است. كمتر فكر كن. بيشتر احساس كن كمتر هوشمندي به خرج بده. بيشتر از شم خود مدد بگير. فكر كردن فرايندي بسيار فريبنده است. باعث مي شود احساس كني داري كارهاي مهمي انجام مي دهي اما فقط در هوا، در بالاي ابرها، قصر مي سازي. افكار چيزي جز قصرهاي معلق در هوا نيست"این یعنی رفتارحیوانی داشتن
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.