افزودن نظر جدید

درود! آیا از این همه پیشینه فرهنگی تنها به دنبال مورچه ها افتاده اید . ؟ مگر خودتان ایرانی نیستید؟ دستاورد چند هزار ساله سرزمینمان این است که وندیداد را برای کوچک شمردن فرهنگ سرزمینمان به کار بندید .؟ جای بسی شوربختی است . پاینده ایران!
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.