افزودن نظر جدید

ما افتخار میکنیم که اسلام‌گرا هستیم و اینکه ما را تندرو بنامید، برای ما افتخار است. پیش از ما هم فریب‌خوردگان و سربازان تاریکی، کسانی بهتر از ما را تندرو نامیدند. در فقه اسلام، سگ نجس است. همان‌طور که خون نجس است. اما این نجس بودن، الزاماً به معنی پَست بودن نیست. بلکه به این معناست که باید از رطوبت آن پرهیز کرد. شما قبول ندارید؟ بفرمایید رطوبت سگ را به سر و صورت خود بزنید. ولی سعی کنید بدون آگاهی و مطالعه، اظهار نظر نکنید (و نکنیم)
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.