افزودن نظر جدید

دلیل پیدا نکردید چیه؟ مسئله ظلم به مورچگان افریده خداست که اهریمنی خواندنش نشانه دانش پایین است.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.