افزودن نظر جدید

حالا برن بگن ما زنها رو آدم حساب می کردیم !! وقتی زن رو اهریمن می دونستن چطور روشون میشه حرف از آزادی و این حرفها بزنن ؟ اینم پندار نیکه دیگه ؟؟!!!
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.