افزودن نظر جدید

جناب گیتی افروز... پیرامون فرمایشهای شما چند سؤل داشتم که امیدوارم صادقانه پاسخ دهید. 1. افراد، سایتها و کانالهای بسیاری هستند که به فحاشی و توهین به اسلام مشغولند. شما در قبل این افراد چه موضعی میگیرید؟ تابحال تذکری به آنان دادید؟ یا فقط به ما چنین چیزی را میگویید؟ در میدان نبرد، دو طرف را به صلح دعوت میکنید؟ یا فقط مدافع را به سکوت فرامیخوانید و در قبال مهاجم سکوت میکنید؟ صادقانه پاسخ دهید. 2. آیت الله مکارم شیرازی فرمودند که مجوسیان، اصل و اساسی الهی داشتند. صحیح. حال به متن اوستا نگاه کنید. تعالیمی این چنینی (که در متن مقاله آمده است) را چگونه ارزیابی میکنید؟ یا در اصل این آیین بود یا تحریف است. یا حتی ممکن است که اصل زرتشتیگری یک شاخه از مجوس باشد (به تعبیری بهتر، زرتشتیگری یک شاخه آفت زده از جریان الهی مجوس است.) اینکه آفتها و آن جریان را افشا کنیم تا حق از باطل روشن شود، برای شما عذاب آور است؟ اینکه میگویید «دین الهی همه حرفاش یعنی حرفای خداس» خیر... درباره زرتشتیگری صدق نمیکند. چه کسی گفته زرتشتیگری دین الهی است؟ ما میگوییم زرتشتیگری ریشه در دین الهی دارد. نه اینکه خودش دین الهی باشد (مثال زرتشت، شاخه، مجوس). لذا این سخن شما که «زرتشت یه دین الهیه پس اگه این حرفارو میزنین و باور میکنین یعنی فک میکنین خدا اینقدر کثیف بوده!» اشتباه محض است. "به فرض" هم که دین الهی بوده، با آمدن اسلام، منسوخ شده و دفاع از آن، مانند نشستن زیر آوار است.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.