افزودن نظر جدید

درود. چندی است که کسی به نام ""حسینی"" در دستوری با فرنام ""تاریخ بدون روتوش"" که این سرنویس بسیار زننده و آمیخته ای از سه واژه تاریخ (عربی)، بدون (عربی) و روتوش (فرانسوی) است، به زشت‌گویی سرگرم است. پس از بررسی دریافتم که بسیاری از سخنان او برگرفته از این تارنما است. بسا بسیاری از سخنان او روخوانی سرراست از نوشته‌های این تارنما است. پرسش: آیا او نویسنده این تارنما است؟ آیا پیوندی با شما دارد؟
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.