افزودن نظر جدید

در اسلام حرمسرا نداریم. اتفاقاً حرمسرا از فرهنگ ایران باستانی به میان مسلمانان راه پیدا کرد. کما اینکه خسرو انوشیروان 12 هزار کنیزک و همسر غیر رسمی داشت. در همین سایت جستجو کنید اسناد وجود حرمسرا در ایران باستان را می‌یابید. اسلام با محدود کردن تعدد زوجات، راه را بر تشکیل حرمسرا بست. آن شاهانی هم که قانون اسلام را دور میزدند، متأثر از همان روش و منش شاهان ایران باستان بودند.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.