افزودن نظر جدید

در ضمن من هیتر نیستم. هیترها فقط فحش می‌دهند و تخریب می کنند و نسبت‌های ناروا به آیدول ها و فن ها می دهند. ولی من دارم بررسی جریان کی پاپ رو می کنم. بعد بررسی خوب و بدی هایی که می فهمم رو بیان می کنم. و شما به عنوان یک آرمی و استی نظرات رو میخونی و خودت انتخاب می کنی من نظرم رو میگویم مستدل و با دلی. شما هم نظرت رو بیان می کنی. در ضمن اگر سایر مطالبی که نوشتم رو نگاه کنید متوجه می شوید من خوبی ها و نکات مثبت بی تی اس و... رو هم نوشتم. در همین سایت بارگذاری کردم. سلامتی رو براتون آرزومندم.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.