افزودن نظر جدید

بهترینِ ایرانیان، اهل اسلام بودند و هستند. بهترینِ ایرانیان، در راه اسلام بیشتری جانفشانی را کردند. جهادِ فرهنگی و سیاسی و نظامی کردند. بهترینِ ایرانیان، از سر عقل و عشق، عزیزترین عزیزانِ خود را در راه الله و پرچم اسلام فدا کردند. ناشناس میگوید همه این‌ها اشتباه کردند و فقط سخنان نابخردانه خودش را درست میداند.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.