افزودن نظر جدید

اما درباره توحید، این قضیه 1400 سال پیش برای خردمندان حل و فصل شده. چنان که عبدالحسین زرینکوب در کتاب «دوقرن سکوت» می‌گوید: «بسیاری از ایرانیان از همان آغاز کار، دین مسلمانی را با شور و شوق پذیره شدند. دین تازه‌ای را که عربان آورده بودند، از آیین دیرین نیاکان خویش برتر می‌یافتند و ثنویت مبهم و تاریک زرتشتی را در برابر توحید محض و بی‍‌شایبه‌ی اسلام، شرک و کفر می‌شناختند». بنگرید به: عبدالحسین زرینکوب، دو قرن سکوت، تهران: انتشارات سخن، 1392. ص 269
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.