افزودن نظر جدید

قرار نیست با فرافکنی و دروغ‌بافی از زیر بار حقیقت فرار کنیم. اهوره‌مزدا هیچ‌گاه از اهریمن شکست نخورده و همان‌طور که در نیایش اهونَوَر نوید داده در پایان کار اهریمن رو نابود خواهد کرد. این نبرد هم اکنون در دنیا جریان داره. کسی که به خداوند نسبت دروغ‌گویی میده از یاران اهریمن هست. شما رو به مطالعه‌ی گاثاها دعوت می‌کنم.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.