افزودن نظر جدید

این مطلب بیش از این که تقصیر رو متوجه بهاییت کنه تقصیر رو متوجه حاکمیت می کنه که توجه کافی به مناطق محروم و آموزش مردمان این مناطق نداره
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.