افزودن نظر جدید

این آدرسی که از پیج یکی از مبلغان بهاییت در جسارت و گستاخی نسبت به پیکر نورانی و مطهر شهدا را انجام داده است، چرا آدرس کامل را ننوشتید که پیگیری شود. شما بجای برخورد محکم و متقابل با اون گستاخ نجس،با این مطالبی که فقط نقل کردید، فقط نمک بر زخم گذاشتید!!! با این جرثومه های فساد اعتقادی و عملی بخاطر این جسارتهای بی نظیر نسبت شهدای عزیز، بشدت باید برخورد شود تا دیگر پس مانده های کثیفشان جرئت چنین کاری را نداشته باشند.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.