افزودن نظر جدید

حرفهای آقای پورپیرار، برخی درست و برخی نادرست بوده. اما ایشان به خود جرئت دادند و در برابر لشکر خونخوارانِ به ظاهر باشخصیت، مبانی و شعائر آنها را به نقد کشیدند. تا قبل از آقای پورپیرار، کوروش دوستان و تربیت شدگان راستین مکتب کوروش، دم از گفتار نیک و ادب و فرهنگ و شخصیت میزدند. اما حرف‌های آقای پورپیرار سبب شد که پرده‌ها کنار برود، معلوم شود که که بسیاری از دوستداران کوروش، در حقیقت افرادی بی ادب و بی شخصیت و بی‌سواد هستند و صد البته وحشی (فقط اقلیتی، انسان‌های درست و نسبتاً درستی هستند). نویسنده این یادداشت، با کوروش مشکل دارد، بلکه بند بند وجودش از کوروش نفرت دارد. دلایلش را در قالب یک فایل صوتی چند دقیقه ای توضیح داده، میتوانید بشنوید: https://www.adyannet.com/fa/news/31912
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.