افزودن نظر جدید

جالب است خیلی جالب است اولا، رفتار کوروش برای راضی نگه داشتن ملت زیادی بود که تحت فرمانش بود کوروش پیامبر نبود که مردم به دین دعوت کند نویسنده کاملا آشکار است مشکلی با کوروش دارد چرا؟؟ چون رفتار کوروش بر پایه تسامح و تساهل را تشبیه میکنند با رفتار شیطانی انگلیسی ها واقعا خنده دار و مضحک است هیچ جای منابع تاریخی ذکر نشده کوروش ملت را به گوساله پرستی دعوت می نمود ولی نویسنده محترم چون در آن زمان حضور داشته شخصا شاهد این ماجرا بوده که کوروشی که در نوشته هایش میگوید به خواست اهورامزدا شاه شدم حالا شروع کرده به دعوت مردم به گوساله پرستی کاش مقداری دقت میشد که چه کسی دارد با علم ناقص خویش چه چیزی را مینوسید به امید هدایت عده ایی
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.