افزودن نظر جدید

این اشکال به مقاله است یا به نظرات؟! . . . . . . . اگر به مقاله است، که نویسنده خواسته بگوید برخی مورخین عدم ذکر این مسأله را در تاریخ دیگر اقوام دلیل بر تشکیک این واقعه می‌دانند، درست نیست و احتمالاتی آورده که ایرادات شما به آن وارد نیست؛؛؛؛؛؛ اگر به مطلب ذیل مقاله ایراد گرفته‌اید بازهم اشکالاتتان وارد نیست؛ گفته نشده که فقط ما خوبیم و باقی منحرف، بلکه گفته شده اگر کسی بخواهد با مطالب تاریخی با این سبک برخورد کند، و سریع در این مطالب تشکیک کند، بسیاری از وقایع تاریخی ادیان سابق نیز ازجمله معجزات انبیائشان زیر سؤال می‌رود مثل زنده کردن مردگان، شفای نابینایان، شکافته شدن دریا، تبدیل عصا به اژدها . . . . . . . . . . که همه این موارد با نصوص اسلامی تایید شده و به اثبات رسیده است. این مورد تاریخی هم دلایل متقنی در نصوص اسلامی دارد.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.