افزودن نظر جدید

پس از این اتفاق، مشرکین مکه (که از قرار معلوم، گرایش به دربار ساسانیان داشتند) خوشحال شده؛ به مسلمین زخم زبان می‌زنند و آنان را تهدید می‌کردند. لذا با شکست روم شرقی، مسلمین ترسیدند که مبادا حکومت ساسانی، به درخواست مشرکین مکه توجه کند و مسلمین را آزار دهد. به نظر می‌رسد که مسلمین از یک زاویه دیگر نیز ناراحت بودند. اینکه برخی از مسلمین در آن زمان به حبشه کوچ کرده بودند و مورد حمایت نجاشی (حاکم مسیحی حبشه) قرار گرفته بودند. از آنجایی که حاکم حبشه هم‌پیمان حکومت روم شرقی بود، مسلمین گرفتار هراس شدند که مبادا شکست حکومت روم شرقی، موجب تضعیف حاکم حبشه و در نتیجه، موجب اذیت و آزار مسلمین ساکن حبشه شود. پس آیه‌ای از قرآن نازل شد و پیروزی روم شرقی بر حکومت ساسانیان در آینده‌ی نزدیک را خبر داد.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.