افزودن نظر جدید

با تعرفی که من از باستانگرایی دارم، بله. بستگی دارد تعریف شما از باستانگرایی چه باشد
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.