افزودن نظر جدید

اجازه بدهید حدس بزنم نام کوروش را داشت تصمیم گرفتین دوباره از بدی زرتشت بگین طبق معمول هم به هخامنشیان ربط بدهید چون اصلا ربطی به این سایت نداشت راستی پسر خوب اگر طبق این مقاله واقعا این چنین بود کشور های ثروتمند زودتر از این واکسن را خریداری کرده بودن درضمن مطمئن باش اون جناب برزیلی به اختیار خودش آمد تست واکسن را بدهد و اگر مرده باشد هیچ عاقلی واکسن را نخواهد زد یحتمل صداشم در نیومد تا آشوب به پا نشود و مثل دولت خودمان بی سر و صدا این داستان را رفع کند
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.