افزودن نظر جدید

در کتیبه شاهپور سکانشاه در تخت جمشید هیچ اسمی از هخامنشیان نیاورده. در آن کتیبه برای نیاکان خود دعا کرد. اما آیا ساسانیان، هخامنشیان را می‌شناختند؟ اکتور پرادز شروو پاسخ میدهد: خیر! به هیچ وجه. تورج دریایی هم دیدگاه شروو را به حقیقت نزدیکتر دانسته و میگوید ساسانیان، هخامنشیان را نمیشناختند. ترجمه معتبر را خواندم و اسمی از هخامنشیان در آن ندیدم: http://ensani.ir/fa/article/266370/%DA%A9%D8%AA%DB%8C%D8%A8%D9%87-%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%D9%87%D9%BE%D9%88%D8%B1-%D8%B3%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%AE%D8%AA-%D8%AC%D9%85%D8%B4%DB%8C%D8%AF
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.