افزودن نظر جدید

در کتیبه ساسانیان در کاخ داریوش بزرگ پادشاه ساسانی نام چند پادشاه هخامنشی را می آورد و آنها را ستایش می کنند
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.