افزودن نظر جدید

در خداینامه‌های عصر ساسانی و در سراسر متون فارسی میانه عصر ساسانی اسمی از هخامنشیان نیست
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.