افزودن نظر جدید

من به عنوان دوستدار کوروش از این ناراحتم که حرامزاده های دزدی مثل ایشون از نام کوروش بزرگ سو استفاده می کند
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.