افزودن نظر جدید

کوی هعوسروه در اوستا با کیخسرو در شاهنامه متفاوت است البته مقالات ایشون رو هم مطالعه کنید چرت و پرت نگفته نا سلامتی دکترای شاهنامه پژوهی داره
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.