افزودن نظر جدید

در باور زرتشتی، جسم زن از تبار مرد (و از نژاد اهورایی) است اما گوهر زن از اهریمن است. در هر صورت، اشکالات زیادی به این عقیده زرتشتی مطرح است
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.