افزودن نظر جدید

پاسخ به امیرحسین صائبی: 1. ما برای حرف خودمان سند آوردیم. حتی اسکن کتاب را هم آوردیم! اینکه جناب صائبی به چشم خودشان اعتماد ندارند، دیگر مشکل ما نیست. به خدا مشکل از خودِ خودِ جناب صائبی است. 2. زن در باور زرتشتی، از نسل اهریمن است. سند آن هم کتاب بندهشن است. امروز، موبدان زرتشتی، سندی که خودشان نوشتند را انکار میکردند. حتی این کتاب در سایت آرشیو جهانی زرتشتیان هم موجود است. اینکه موبدان حرف خودشان را منکر هستند دیگر مشکل ما نیست. مشکل خودِ خودِ موبدان زرتشتی است. 3. مخالفین ما به ما تهمت می‌زنند و توهین می‌کنند، حسابی گناهان ما را می‌شورند و با این رفتارها، وجود خودشان را آلوده می‌کنند. ما هم با قدرت به راهمان ادامه می‌دهیم
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.