افزودن نظر جدید

در اسلام،زن کالایی در جهت رفع نیازهای جنسی مرد است . احکام اسلام در مورد کنیز را مطالعه بفرمایید.صاحب کنیز میتواند با کنیز خود بدون نوشتن عقدنامه،رابطه جنسی برقرار کند.در اسلام،شوهر میتواند زن را در خانه زندانی بکند.دهها مورد دیگر از تحقیر زن در اسلام وجود دارد.در اسلام می توان،زنان شوهر داری را که اسیر میکنی ،بعنوان برده جنسی مورد استفاده قرار بدهید و اگر از آنان خسته شدید،آن را به کسی دیگر بفروشید.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.