افزودن نظر جدید

یک سوال داشتم تگر در حال حاظر انسان تکامل یافته امروزی با جن ازدواج کند ان فرزند چه شکلی خواهد داشت و چه ویژگی هایی دارد
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.