افزودن نظر جدید

اما درباره دین باستان و مذهب نیکان:::::: اگر خیلی دنبال دین باستانی هستید، هندو بشوید یا پیرو همان دینِ دیوپرستی پیش از زرتشتی. اگر باستانی بودن، معیار ارزش باشد، پس آن دیوپرستی که باستانی تر هست. اصلا خود زرتشت علیه دین باستانی و مذهب نیاکانش قیام کرد! اگر بد است، پس زرتشت هم مرتکب کار زشتی شده
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.