افزودن نظر جدید

جناب آقای ویا خانم محترم که میدونم از اعراب هستی. اولا که زرتشت پیامبر زرتشتیان خودش گیاه خوار بوده.در دین دویسنا قبل از ظهور مزدیسنا(زرتشت) این رسم بوده و حفاظت کردن از این رسم بر عهده سه گروه بوده اوسیج ها،بندوان و کاویان که این رسم رو میگفتن کرپان. تا تینکه دین زرتشت با مداومت و پافشاری این رسم رو برچید تا اینکه اعراب سوسمار خور به ایران یورش آووردن که این شد شروع دوباره و قربانی کردن و قربانی و قربانی.زرتشت نمیگفت گوشت نخورید بلکه او میگفت از سر نیاز ذبح کنید نه برای مراسم ها،در تمامی جشن ها ی دین زرتشت چیزی بنام قربانی نیست چون آنها درخت میکارند و میگویند در زمان خوشحالی و شکرگذاری باید زندگی بخشید نه زندگی گرفت امیدوارم بجای نفرت پراکنی به فکر دوستی باشی
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.