افزودن نظر جدید

با سلام ؛ در هر حال و در هر صورت ابن ملجم دو ویژگی داشت : مسلمان بود . از خوارج بود . اولی که اصلا به مذاق باستانگرایان خوش نیست یعنی مسلمانی . دومی هم که مایه ننگ یک ایرانی میتواند باشد .
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.