افزودن نظر جدید

خب معلومه، وقتی افرادی مانند کیوان قزوینی از جهت علمی بالاتر از قطب باشند، حتی بر این اقطاب هم ارجحیت دارند چه برسد به فرزندان اقطاب. خود شما هم می دانید که افراد بیسواد و مجهول، توانایی اداره و سرپرستی گروهی را نمی توانند برعهده بگیرند مگر اینکه این افراد بسیار حیله گر و حقه باز باشند که در اقطاب صوفیه وجود دارد. در ضمن در امور معنوی فقط این خداوند متعال است که از احوال و باطن خلق باخبر است و کسی دیگر نمی تواند تشخیص دهد که فلان شخص از جهت معنوی در چه درجه و مقامی قرار دارد. این اقطاب صوفیه فقط فرزندان و خویشان خود را جانشین خود کردند تا موروثی ادامه پیدا کند.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.