افزودن نظر جدید

علیکم السلام و رحمت الله. اوّلاً مواردی که تحت عنوان «قرائن حالیه» به آن اشاره کردید، هیچ دلالتی بر مدّعای شما ندارد و وجه این امور در پایگاه اطّلاع رسانی ایشان توضیح داده شده است و با این وصف، نوبت به گمانه زنی و فرضیه بافی شما نمی رسد! همچنانکه توضیح داده اند استفاده از پرچم‌های سیاه سنّت رسول الله، نمادی برای سوگواری در مصیبت فقدان مهدی و نیز تقابلی آشکار با گروه ظالم و مفسد داعش است. «البیعة لله» نیز شعار محوری و پیام اصلی گفتمان حضرت علامه در دعوت به سوی حاکمیت الله است که در حاکمیّت خلیفه‌اش مهدی تجلّی می‌یابد. به علاوه مستعار بودن نام ایشان قطعی نیست؛ زیرا همان طور که پایگاه ایشان گفته است: ««منصور» و «هاشمی» از نام‌های بسیار رایج در منطقه‌ی آسیای میانه خصوصاً کشور افغانستان هستند و با این وصف، دلیلی برای مستعار دانستن آن‌ها وجود ندارد. «خراسانی» نیز لقبی بسیار متعارف برای عالمانی است که در این منطقه‌ی جغرافیایی زندگی می‌کنند و با این وصف، تعجّب از آن در موضع خود نیست؛ چنانکه این پایگاه اسلامی، در پاسخ به پرسشی در این باره نوشته است: <به جناب منصور هاشمی خراسانی به این علّت «خراسانی» گفته می‌شود که خراسانی یعنی از اهالی خراسان است و در این منطقه‌ی جغرافیایی زندگی می‌کند> (پرسش و پاسخ 25).» و اگر هم فرضاً نام ایشان مستعار باشد، باز دلالتی بر سخن شما ندارد. به علاوه، بلند کردن ندایی متین و هماهنگ با عقل و شرع و در تقابل با ندای باطل در غرب نیز دلالتی به موعود دانستن خویش ندارد. از همه این ها گذشته، تمام مواردی که اشاره کردید، به اعتراف خودتان -نهایتاً و در بهترین حالت- «قرائن» شمرده می شوند و باز «دلیل» برای ادّعای شما محسوب نمی‌شوند، در حالی که قرینه با دلیل متفاوت است؛ قرینه فی حدّ نفسه نمی‌تواند ادّعا را ثابت کند. بگذریم که قرائن ادّعایی شما هم نامربوط است و دلالتی بر ادّعای شما ندارد. ثانیاً اینکه ایشان خود را خراسانی موعود می داند یا نمی داند امر مخفی و درونی است و چیزی است که تنها برای خود ایشان و خداوند معلوم است و ادّعای جازم در مورد آن، جز با تحکّم ممکن نیست. شاید هم شما مدّعی علم غیب یا آگاهی از اسرار درون افراد هستید!
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.